Samverkan i länet

Upplands Väsby kommun är en del av Samverkan Stockholmsregionen. Det är en satsning som drivs av ett 40-tal aktörer. Målet är att skapa trygghet, säkerhet och framkomlighet för dig som bor inom regionen, både till vardags och under en kris.

En modell för att hantera kriser bättre

Samverkan är ett bra sätt att förebygga och minimera oönskade effekter vid en olycka eller kris. En rad olika aktörer inom Stockholmsregionen har därför gått samman och utvecklat en modell för regional samverkan. Satsningen kallas Samverkan Stockholmsregionen.

Chefer och medarbetare på flera nivåer i varje organisation är engagerade. Arbetet omfattar allt från uppföljning, analys, utveckling, beslut och genomförande.

Information om Samverkan Stockholmsregionen på deras webbplats Länk till annan webbplats..

Aktörer i satsningen är

 • kommunerna i Stockholms län
 • Kommunförbundet Stockholms län
 • Länsstyrelsen
 • Militärregion Mitt
 • Polisen
 • SOS Alarm
 • Stockholms hamnar
 • Stockholms läns landsting
 • Storstockholms brandförsvar
 • Södertörns brandförsvarsförbund
 • Brandkåren Attunda
 • Trafikverket.

Ska stärka Stockholmsregionen

Stockholm är en region som ständigt växer. Det kan vara påfrestande för olika funktioner i samhället. Samverkan syftar därför till att stärka upp viktiga samhällsfunktioner. Du som medborgare ska kunna känna dig trygg och säker samt kunna ta dig runt, både till vardags och under en kris.

Senast uppdaterad: 30 augusti 2023