Elbrist och avstängd el

Om det blir brist på el kan delar av elnätet stängas av. Elen går då i första hand till verksamheter som är samhällsviktiga, som vård, räddningstjänst, vattenförsörjning och telekommunikation.

Varför kan det bli elbrist?

Det blir elbrist när vi förbrukar mer el än det produceras. Det kan till exempel hända mycket kalla vinterdagar när produktionen av vind- och solenergi är låg. Bristen kan bli ännu större vid avbrott av kärnkraften.

För att elsystemet ska fungera för de viktigaste verksamheterna i samhället kan man då stänga av delar av elnätet för en kort tid.

Mer information om elbrist och avstängningar hos Svenska Kraftnät Länk till annan webbplats.

Vilken el kan kopplas bort?

När delar av elnätet stängs av går elen i första hand till verksamheter som är viktiga för liv, hälsa och för att samhället ska fungera. Det kan till exempel vara:

  • sjukhus
  • äldreboenden
  • räddningstjänst
  • larmtjänst
  • vattenförsörjning
  • telekommunikation

Vilka användare som får el och vilka som kan kopplas bort planeras tillsammans av kommuner, regioner, länsstyrelser och elnätsföretag. Metoden för att göra det kallas Styrel. Upplands Väsby kommun deltar i arbetet.

Mer om hur Styrel fungerar på krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Stängs elen till alla bostäder av?

Nej, det beror på vilka elledningar som stängs av. Bostäder som finns på samma ledning som viktiga verksamheter kan ha kvar sin el medan andra stängs av.

Får jag veta om min el ska stängas av?

När en del av elnätet behöver stängas av måste beslutet tas snabbt. Det finns inte tid att meddela den som stängs av i förväg.

Vad händer med vattnet vid elavstängning?

I Upplands Väsby kommer vattnet från Norrvatten. Så länge som Norrvatten har tryck i sina ledningar, så har vi också vatten i kommunens ledningar.

Vid en längre elavstängning eller annan kris är det bra att ha en plan för att själv ordna vatten. Du kan till exempel lagra vatten för några dagar i dunkar.

Mer om hur du kan ordna vatten vid en kris på MSB:s webbplats. Länk till annan webbplats.

Spara el och minska risken för elbrist

Om vi använder mindre el minskar risken för elbrist. Då blir också risken för att elen ska stängas av mindre. Det finns många saker vi själva kan göra för att spara el, som till exempel:

  • sänka temperaturen inomhus
  • släcka lampor som inte behövs
  • torka tvätt utan torktumlare
  • duscha kortare tid

Fler tips om hur du kan spara el hos Energimyndigheten Länk till annan webbplats.

Du kan få råd om hur du kan minska din användning av energi hos Energi- och klimatrådgivningen. Den är ett samarbete mellan kommunerna i Stockholmsregionen. Rådgivningen är gratis.

Mer om Energi- och klimatrådgivningen på vår webbplats

Förbered dig för avstängd el

Om elen stängs av är det bra att vara förberedd, så att du klarar dig utan el hemma under en tid.

På sidan Din egen beredskap på kommunens webbplats kan du läsa mer om hur du kan förbereda dig för elavbrott och andra kriser.

Mer information på sidan Din egen beredskap

Mer information om strömavbrott på krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 9 april 2024