Kemikalieolyckor

I Väsby finns två anläggningar som hanterar farliga ämnen i den grad att de omfattas av SEVESO-lagstiftningen. Kemikalier kan också transporteras genom Väsby längs vägar eller järnväg. Räddningstjänsten har ständig beredskap och kan snabbt ingripa om en olycka skulle ske.

Sevesoanläggningar i Upplands Väsby

Sevesoanläggningar kallas sådana verksamheter som omfattas av lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, den så kallade SEVESO-lagstiftningen. Inom Brandkåren Attundas verksamhetsområde finns ett antal Sevesoanläggningar och två av dessa ligger i Upplands Väsby. Dessa verksamheter har en hög säkerhetsnivå.

Sevesoanläggningarna i Upplands Väsby är:

  • Orica Sweden AB, Torsåker 194 92 Upplands Väsby.
  • Vällsta, Rydholmsvägen 3, 194 91 Upplands Väsby. Skanska Industrial Solutions AB bedriver verksamheten på anläggningen

Information om Sevesoverksamheter i Upplands Väsby på Attunda brandkårs webbplats Länk till annan webbplats.

Sevesolagen och senaste tillsynen på anläggningarna i Upplands Väsby på Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Vilken beredskap finns i Upplands Väsby?

Om allmänheten behöver varnas vid en olycka på en Sevesoanläggning kommer det att ske med hjälp av Viktigt meddelande till allmänheten (VMA).

Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)

Räddningstjänsten har en räddningstjänstplan för hela kommunen. De har även planer för vad som ska göras vid specifika olyckor. Räddningstjänsten har ständig beredskap för att snabbt kunna ingripa

Räddningstjänsten i Upplands Väsby

Senast uppdaterad: 12 september 2023