Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)

Om det sker en svår störning i en samhällsfunktion, eller en stor olycka, finns det i Sverige ett varningssystem som heter VMA. En del av detta system är ”Hesa Fredrik”. Detta utomhuslarm har du säkert hört då det testas fyra gånger om året.

Vad är VMA?

VMA är ett varningssystem som används vid

  • olyckor och andra allvarliga händelser
  • svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner
  • krishantering inför och i samband med extraordinära händelser.

Information går ut i flera kanaler

När varningssystemet aktiveras går det ut information i radio och TV. När det behövs aktiveras även "Hesa Fredrik" som är en utomhussignal.

Så här låter "Hesa Fredrik"

Sju sekunders signal följt av 14 sekunders tystnad. När faran är över ljuder en 30-40 sekunder lång signal som betyder "faran över".

När du hör signalen

När du hör signalen ska du

  • gå inomhus
  • stänga dörrar, fönster och ventiler
  • lyssna på Sveriges Radio P4 eller SVT för att få mer information.

Testas fyra gånger om året

Varningssystemet testas fyra gånger per år. Det sker klockan 15.00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.

Under testet ljuder utomhussignalen i de tätorter som har varningssystemet. Sveriges Radio går även ut med information om VMA-testet.

Om du inte hör signalen under provet kan det bero på att du befinner dig för långt bort från närmaste ljudsändare, eller att det inte finns några i närheten där du befinner dig. En ljudsändare hörs cirka 400 meter från dess placering. Om du befinner dig inomhus är det inte säkert att signalen hörs.

Karta över ljudsändare på MSB:s webbplats Länk till annan webbplats..

Information om VMA på MSB:s webbplats Länk till annan webbplats..


Senast uppdaterad: 30 augusti 2023