Kommunens krisberedskap

Kommunen har en viktig roll i samhällets krisberedskap för att kunna driva sin verksamhet även under kriser, exempelvis barnomsorg och skolor, äldreomsorg, vattenförsörjning, avloppshantering, fjärrvärme och räddningstjänst.

Kommunen har en krisledningsnämnd. Nämnden består av både tjänstemän och politiker som utbildas och övas regelbundet i hur kommunen ska hantera allvarliga händelser. Krisledningsnämnden aktiveras om kommunen drabbas av en allvarlig samhällsstörning och har då rätt att fatta beslut som rör all verksamhet. Det gör att kommunen kan ta snabba beslut om olika åtgärder för att hantera ett akut läge. Som stöd för krisorganisationen finns en krisplan.

Samarbeten och områdesansvar

Vid allvarliga samhällsstörningar har kommunen ett geografiskt områdesansvar. Det innebär att kommunen ska säkerställa att samordningen med andra aktörer, till exempel räddningstjänst, polis och olika enheter från kommunen, fungerar under och efter allvarliga samhällsstörningar. Kommunen har också ansvar att informera allmänheten.

Upplands Väsby kommun är en del av Samverkan Stockholmsregionen, SSR. SSR är en etablerad samverkan mellan runt 40 samhällsaktörer i Stockholmsregionen som tillsammans har ansvar för att hantera störningar och krissituationer i Stockholms län. Målet är att skapa trygghet, säkerhet och framkomlighet för dig som bor inom regionen, både till vardags och under en kris.

Samverkan Stockholmsregionens webbplats Länk till annan webbplats.

Information vid en kris

Vid en stor olycka, kris eller extraordinär händelse går kommunen ut med information i sina egna kanaler.

Aktuell information läggs ut på

  • kommunens webbplats
  • kommunens Facebook.

Upplands Väsby kommun på Facebook Länk till annan webbplats.

Samlad krisinformation från svenska myndigheter

Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga till allmänheten.

Information på Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Information via radio

När det sker en allvarlig händelse har Sveriges Radio P4 ett särskilt ansvar att ge ut information.

Sveriges Radio - P4 Ekot Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 13 maj 2024