Stöd vid en kris

När du behöver hjälp i en akut situation finns det olika typer av stöd att få. Vid en nödsituation ska du alltid ringa 112. Om olyckan redan varit framme kan du få stöttning av någon av kommunens resursgrupper.

Om du befinner dig i en nödsituation och är i behov av omedelbar hjälp av polis, ambulans, brandkår, sjöräddning eller giftinformation ska du alltid ringa 112.

När du ringt 112, var beredd på att svara på SOS-operatörens frågor:

  • Vad har hänt?
  • Vilket telefonnummer ringer du från?
  • Var behövs hjälpen?

Vid händelser som inte är akuta

Om du befinner dig i en situation som inte är så pass akut att du bör ringa 112 kan du till exempel vända dig till:

  • Polisen, icke akut ärende, telefonnummer 114 14
  • Sjukvårdsrådgivningen, telefonnummer 1177

Kommunen har även egna journummer som du kan ringa till vid behov.

Kommunens journummer.

POSOM (Psykiskt och socialt omhändertagande) är en beredskapsgrupp som kan kallas in för att stötta de personer som drabbats av en olycka eller kris. Det kan till exempel vara vid bil-, tåg- och flygolyckor, bränder, eller andra olyckor där många är drabbade.

FRG (Frivilliga Resursgruppen) är en annan resursgrupp som kan hjälpa till på olika sätt när krisen är framme. Det kan handla om att köra ut vattentankar till bostadsområden vid vattenavbrott, hjälpa till att evakuera bostäder eller att köra ut mat till boenden.

För mer information

Om du vill få kontakt med FRG kan du mejla dem på FRG@upplandsvasby.se. Du kan även ringa dem på 073-910 4000, eller besöka dem på facebook.

FRG Upplands Väsby på Facebook Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad: 30 augusti 2023