Kärnenergiberedskap

Kärnkraftverken i Sverige har system som ska skydda mot tekniska och mänskliga fel. Om det ändå sker en olycka kan det i värsta fall bli utsläpp av radioaktiva ämnen till omgivningen.

Området kring Sveriges kärnkraftverk är indelat i två beredskapszoner – en inre och en yttre beredskapszon. Runt dessa finns en planeringszon som är cirka 25 till 100 kilometer runt kärnkraftverket. Denna zonindelning är en del av beredskapsplaneringen från och med 1 juli 2022.

Upplands Väsby ligger i planeringszonen runt Forsmarks kärnkraftverk.

Karta som visar zonindelningen på Länsstyrelsens webbplats (pdf) Länk till annan webbplats.

Planering för att skydda allmänheten

I planeringszonen ska det finnas en planering för att skydda allmänheten för:

  • vistelse inomhus upp till 48 timmar
  • utdelning av jodtabletter till människor i de områden som drabbats av en kärnteknisk olycka
  • utrymning som bygger på underlag från strålningsmätning av radioaktiva ämnen på marken.

Så varnas du om en olycka sker

Om en kärnkraftsolycka sker blir du varnad genom varnings- och informationssystemet viktigt meddelande till allmänheten (VMA).
Läs mer om viktigt meddelande till allmänheten (VMA).

Så skyddar du dig vid en kärnkraftsolycka

Det finns olika sätt att skydda sig från radioaktiva ämnen vid en kärnkraftsolycka.
Läs avsnittet "Så här skyddar du dig" på Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad: 9 april 2024