Skyddsrum

Skyddsrum ska ge dig som medborgare fysiskt skydd vid krig. Här finns information om hur du hittar skyddsrummen där du bor.

I Upplands Väsby finns 277 skyddsrum som är till för att ge ett fysiskt skydd i krig. Du hittar adresserna till alla skyddsrum hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), i kartan över skyddsrum.

Karta över skyddsrum i Upplands Väsby på MSB:s webbplats Länk till annan webbplats..

Det kan ta lång tid för kartan att laddas när belastningen på MSB:s webbplats är hög.

Skyddsrum finns i vanliga byggnader

Skyddsrum finns på olika platser och i helt vanliga byggnader. När det är fred används vissa som helt vanliga lokaler. Skyddsrum ger bland annat skydd mot en stötvåg och splitter, gas, biologiska stridsmedel, brand och joniserande strålning.

Alla skyddsrum och byggnader som har skyddsrum är märkta med denna skylt:

Skylt som markerar en plats som skyddsrum

Skyddsrum är bara ett av flera sätt att skydda sig vid fara under höjd beredskap, du kan också söka skydd i förstärkta byggnader som i en källare, i en tunnel eller i en tunnelbanestation.

Frågor och svar om skyddsrum

Du hittar vanliga frågor och svar om skyddsrum på MSB:s webbplats. Du kan till exempel få information om vad ett skyddsrum är, när den kan användas och av vem och vad som finns i ett skyddsrum.

Frågor och svar om skyddsrum på MSB:s webbplats Länk till annan webbplats.

Frågor och svar om skyddsrum för fastighetsägare

Du som äger ett skyddsrum ansvarar för en del av det fysiska skyddet för befolkningen vid krig. Det innebär bland annat att det ska vara lätt att hitta till skyddsrummet och att det finns utrustning som fungerar. MSB har uppdraget att utföra kontroller och fastighetsägaren har ansvar för att åtgärda brister.

Frågor och svar om skyddsrum för fastighetsägare på MSB:s webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 13 maj 2024