Försäkringar

Kommunen har flera former av försäkringar som kollektiv olycksfallsförsäkring för skola, tjänstereseförsäkring och patientförsäkring.

Olika försäkringar har olika villkor

Exakt vad som ingår i en försäkring och vilka villkor som finns hittar du på Stockholmregionens försäkring AB:s webbplats.

Försäkringsvillkor på Stockholmregionens försäkring AB:s webbplats Länk till annan webbplats..

Kollektiv olycksfallsförsäkring

Försäkringen gäller för en person som är inskriven i en verksamhet i kommunens regi eller där kommunen lämnar bidrag till verksamheten.

Försäkringsbrev olycksfall Pdf, 235 kB..

Skadeanmälan olycksfall Länk till annan webbplats..

Tjänstereseförsäkring

Försäkringen omfattar alla anställda i kommunen som reser i tjänsten. Även elever och praktikanter omfattas av försäkringen under studieresor och praktik.

Om kommunens tjänstereseförsäkring på ERV:s webbplats Länk till annan webbplats..

Patientförsäkring

Försäkringen omfattar allt inom hälso- och sjukvård som kommunen bedriver. Det gäller även den vård som andra driver på entreprenad åt kommunen. Om du som patient har råkat ut för en skada i samband med hälso- och sjukvård och vill kräva ersättning måste du göra en skadeanmälan. Det är du själv som bestämmer om du ska anmäla eller inte.

Skadeanmälan för patientförsäkring Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad: 9 januari 2024