Kris och beredskap

Information om kriser, om hur kommunen jobbar med krishantering och beredskap, och om hur du själv kan förbereda dig för att klara en kris.

Säkerhetspolisen har höjt terrorhotsnivån i Sverige. Polisen rekommenderar att vi ska leva som vanligt men vara vaksamma.

Skyddsrum ska ge dig som medborgare fysiskt skydd vid krig. Här finns information om hur du hittar skyddsrummen där du bor.

Läs om hur du kan förbereda dig för att bättre klara ett krisläge.

Om det blir elbrist kan delar av elnätet stängas av. Elen går då i första hand till verksamheter som är samhällsviktiga.

Om det sker en svår störning i en samhällsfunktion eller en stor olycka finns ett varningssystem som heter VMA.

Kärnkraftverken i Sverige har system som ska skydda mot fel. Vid en olycka kan det i värsta fall bli utsläpp av radioaktiva ämnen till omgivningen.

Vid nödsituation ska du alltid ringa 112. Om olyckan redan varit framme kan du få stöttning av någon av kommunens resursgrupper.

Varje kommun ska ha ett handlingsprogram som beskriver kommunens arbete vid olyckor.

I Väsby finns två anläggningar som hanterar farliga ämnen i den grad att de omfattas av SEVESO-lagstiftningen.

Kommunen har olika försäkringar för olika ändamål. Till exempel finns det en kollektiv olycksfallsförsäkring.

Kommunen har en viktig roll i samhällets krisberedskap för att kunna driva sin verksamhet även under kriser.

Upplands Väsby kommun är en del av Samverkan Stockholmsregionen. Det är en satsning som drivs av ett 40-tal aktörer.