Ekonomi och budget

Via flerårsplanen och ledningssystemet ser kommunen till att arbeta ändamålsenlig, kostnadseffektivt och ha god kvalitet. Uppföljning görs via årsredovisningen som visar hur verksamheterna under året arbetat med målen.

Flerårsplan

Varje år fastställer kommunfullmäktige en flerårsplan med budget för de tre kommande åren. I den anges de ekonomiska resurserna för varje nämnd. Utifrån detta gör nämnderna under hösten sina verksamhetsplaner. I dessa redovisar de sina nämndmål, nyckeltal och handlingsplaner för att uppnå de övergripande målen.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Flerårsplan 2019-2022.pdf 2 MB 2018-12-18 16.22
Flerårsplan 2018-2020.pdf 2 MB 2018-03-22 08.49
Flerårsplan 2017-2019.pdf 2 MB 2017-08-09 13.17
Flerårsplan 2016-2018.pdf 1 MB 2017-08-09 13.17
Flerårsplan 2015-2017.pdf 2 MB 2017-08-09 13.18
Flerårsplan 2014-2016.pdf 4 MB 2017-08-09 13.18
Flerårsplan 2013-2015.pdf 2 MB 2017-08-09 13.19
Flerårsplan 2012-2014.pdf 7 MB 2017-08-09 13.20

Årsredovisning

Kommunen sammanställer en årsredovisning varje år. Den redovisar vad varje verksamhet har arbetet med och hur kommunfullmäktiges mål har uppnåtts under året som gått.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Årsredovisning 2019.pdf 1 MB 2020-04-28 14.35
Årsredovisning 2018.pdf 2 MB 2019-04-23 21.54
Årsredovisning 2017.pdf 3 MB 2018-05-31 11.53
Årsredovisning 2016.pdf 3 MB 2017-08-09 13.12
Årsredovisning 2015.pdf 5 MB 2017-08-09 13.12
Årsredovisning 2014.pdf 3 MB 2017-08-09 13.13
Årsredovisning 2013.pdf 4 MB 2017-08-09 13.14
Årsredovisning 2012.pdf 4 MB 2017-08-09 13.15
Årsredovisning 2012.pdf 5 MB 2017-08-09 13.14
Årsredovisning 2011.pdf 4 MB 2017-08-09 13.16
Senast uppdaterad: 17 september 2020