Ekonomi och budget

Via flerårsplanen och ledningssystemet ser kommunen till att arbeta ändamålsenlig, kostnadseffektivt och ha god kvalitet. Uppföljning görs via årsredovisningen som visar hur verksamheterna under året arbetat med målen.

Flerårsplan

Varje år fastställer kommunfullmäktige en flerårsplan med budget för de tre kommande åren. I den anges de ekonomiska resurserna för varje nämnd. Utifrån detta gör nämnderna under hösten sina verksamhetsplaner. I dessa redovisar de sina nämndmål, nyckeltal och handlingsplaner för att uppnå de övergripande målen.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Flerårsplan 2019-2022.pdf 2 MB 2018-12-18 16.22
Flerårsplan 2018-2020.pdf 2 MB 2018-03-22 08.49
Flerårsplan 2017-2019.pdf 2 MB 2017-08-09 13.17
Flerårsplan 2016-2018.pdf 1 MB 2017-08-09 13.17
Flerårsplan 2015-2017.pdf 2 MB 2017-08-09 13.18
Flerårsplan 2014-2016.pdf 4 MB 2017-08-09 13.18
Flerårsplan 2013-2015.pdf 2 MB 2017-08-09 13.19
Flerårsplan 2012-2014.pdf 7 MB 2017-08-09 13.20

Årsredovisning

Kommunen sammanställer en årsredovisning varje år. Den redovisar vad varje verksamhet har arbetet med och hur kommunfullmäktiges mål har uppnåtts under året som gått.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Årsredovisning 2019.pdf 1 MB 2020-04-28 14.35
Årsredovisning 2018.pdf 2 MB 2019-04-23 21.54
Årsredovisning 2017.pdf 3 MB 2018-05-31 11.53
Årsredovisning 2016.pdf 3 MB 2017-08-09 13.12
Årsredovisning 2015.pdf 5 MB 2017-08-09 13.12
Årsredovisning 2014.pdf 3 MB 2017-08-09 13.13
Årsredovisning 2013.pdf 4 MB 2017-08-09 13.14
Årsredovisning 2012.pdf 4 MB 2017-08-09 13.15
Årsredovisning 2012.pdf 5 MB 2017-08-09 13.14
Årsredovisning 2011.pdf 4 MB 2017-08-09 13.16

Ledningssystem

För att nå de mål som sätts arbetar hela kommunkoncernen med ett gemensamt ledningssystem. Ledningssystemet beskriver styrningen samt de roller och ansvar som finns i organisationen. Det främsta syftet är att se till att kommunens resurser används till rätt saker och på ett effektivt sätt.

Ledningssystemet har delats upp i fyra perspektiv:

  • medborgare
  • samhälle & miljö
  • medarbetare
  • ekonomi.

Att kommunen arbetar med mål i alla de fyra perspektiven ger balans i planering och uppföljning. Varje nämnd, kontor och enhet har sina egna styrkort (verksamhetsplaner) där mål, nyckeltal och handlingsplaner anges. Hur balansen mellan de fyra perspektiven ska se ut i styrkorten tas upp vid dialoger mellan kommunstyrelse och nämnder samt mellan nämnder och verksamheter.

Mål på tre nivåer

Ledningssystemet har även tre målnivåer:

  • kommunfullmäktiges övergripande mål
  • nämndmål
  • verksamhetsmål.

Nämndmålen för varje nämnd delas även av det kontor som ansvarar för verkställandet inom varje område. Verksamhetsmålen sätts hos varje utförare i de verksamheter som ger den service och de tjänster som medborgarna tar del av. Ledningssystemet stärker kopplingen och skapar en röd tråd mellan de olika målen.

Senast uppdaterad: 28 april 2020
Kommun och politik