LSS, stöd och service

Med hjälp av LSS, lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, kan du som har en funktionsnedsättning ansöka om stöd och hjälp i vardagen.

Det är bara du som har en funktionsnedsättning, är god man eller förvaltare som kan lämna en begäran om insatser.

När du har gjort en begäran kommer en handläggare först att se om du tillhör en personkrets enligt LSS. Efter detta gör handläggaren en prövning av dina behov som leder fram till ett beslut om insatser

Har jag rätt till stöd?

För att du ska ha rätt till LSS-insatser ska du ha en funktionsnedsättning som gör att du tillhör någon av de tre så kallade personkretsarna. Det är en handläggare som prövar om du tillhör en personkrets.

De tre personkretsarna består av:

  • Personer med utvecklingsstörning och personer med autism eller autismliknande tillstånd.
  • Personer med betydande och varaktig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder, orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  • Personer som till följd av stor och varaktig fysisk eller psykisk funktionsnedsättning har betydande svårigheter i sin vardag och därmed har omfattande behov av stöd och service.

Ansökan från en annan kommun

Om du bor i en annan kommun och vill veta om du kan få insatser i Upplands Väsby går det att ansöka om detta. Du kan då lämna en begäran om ett så kallat förhandsbesked.

Om du får stöd av en förälder eller anhörig i din vardag kan du ansöka om en avlösare som kommer hem till dig och ger dig stöd.

En korttidsvistelse innebär att du får byta miljö och kan få möjlighet till personlig utveckling.

Du som förälder kan ansöka om korttidstillsyn om du har en skolungdom över 12 år som på grund av sin funktionsnedsättning inte kan vara ensam hemma.

En ledsagare är ett stöd som kan hjälpa dig att delta i aktiviteter, ta dig till tandläkaren, affären och annat.

Om du är under 65 år och på grund av din funktionsnedsättning behöver stöd och hjälp i din vardag har du möjlighet att ansöka om personlig assistans.