Medicinskt ansvariga

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) har det övergripande ansvaret att se till att du får en bra vård med god kvalitet. Detta gäller den vård som socialtjänstens hälso- och sjukvård erbjuder.

Ansvaret innebär bland annat att det ska finnas rutiner så att:

  • Journaler förs enligt patientjournallagen.
  • Du får den vård och behandling som en läkare ordinerat.
  • Hantering av läkemedel sker säkert, ändamålsenligt och väl fungerande.
  • Delegering av medicinska arbetsuppgifter sker med säkerhet för dig som patient.
  • Kontakt tas med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när ditt tillstånd fordrar det.
  • Du får en säker och ändamålsenlig vård och behandling av god kvalitet.

Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) kompletterar kommunens medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) i arbetet som är särskilt riktat mot rehabiliteringsinsatser.

Ansvaret innebär bland annat att det ska finnas rutiner så att du får en säker och ändamålsenlig rehabilitering av god kvalitet.

Anmälningsplikt

Om någon i samband med vård och behandling inom socialtjänstens hälso- och sjukvård drabbas av eller utsätts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom ska medicinskt ansvarig sjuksköterska anmäla detta till Inspektionen för vård och omsorg.

Om det gäller rehabiliteringsområdet kan även medicinskt ansvarig för rehabilitering anmäla till Inspektionen för vård och omsorg.

Kontakta medicinskt ansvariga

Du kontaktar både medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) via kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Senast uppdaterad: 15 mars 2023