Brandfarlig vara

Du som yrkesmässigt hanterar brandfarlig vara som exempelvis farliga gaser och vätskor måste söka tillstånd. Tillstånd söker du hos Brandkåren Attunda.

Information om och ansökan för hantering av brandfarliga varor på Brandkåren Attundas webbplats Länk till annan webbplats.

Det finns ett stort regelverk som talar om hur du ska göra för att hantera brandfarliga och explosiva varor på ett säkert sätt. Läs mer om det hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Länk till annan webbplats.. Länk till annan webbplats.

Brandskyddsföreningen (brandskyddsforeningen.se) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 19 juni 2023