Djurhållning och lantbruk

Det krävs tillstånd för att hålla nötkreatur, häst, get, får, svin samt pälsdjur och fjäderfä inom områden som har en detaljplan. Du kan även behöva ha tillstånd enligt djurskyddslagen. Du som driver verksamhet med djur är skyldiga att ha god egenkontroll.

Ett tillstånd för djur inom detaljplan söks hos kommunen. I planarkivet kan du se vilka områden som är detaljplanelagda. Tillstånd enligt djurskyddslagen ansöker du om hos länsstyrelsen. Du ansöker om tillstånd hos bygg- och miljönämnden för att hålla nötkreatur, häst, get, får, svin, orm samt pälsdjur och fjäderfä. Till pälsdjursuppfödning räknas mink, räv och liknande.

En komplett ansökan med bilagor ger kortare handläggningstid. Skicka därför in detta tillsammans med din ansökan:

  • skiss/situationsplan med markering var på fastigheten djurhållningen ska bedrivas. Exempel hönshus med rastgård eller stallbyggnad med hagar.
  • skiss/situationsplan över den aktuella fastigheten och de närliggande fastigheterna upp till ca 100 m avstånd
Senast uppdaterad: 19 juni 2023