Serveringstillstånd för alkoholdrycker

Om du ska öppna en verksamhet som ska erbjuda alkoholförsäljning behöver du ansöka om stadigvarande serveringstillstånd för alkohol. Ska du ha en tillfällig tillställning så ansöker du om tillfälligt serveringstillstånd för alkohol. Detta ska du göra oavsett om du ska servera till allmänheten eller till ett slutet sällskap.

Ansökan om serveringstillstånd för alkohol gör du via e-tjänst eller genom att skicka in en ansökningsblankett till kommunen. Tänk på att anmäla om det sker en förändring i din verksamhet, till exempel nya ägare eller ny serveringspersonal.

Dans

Om du vill anordna dans i samband med ditt evenemang ska du söka tillstånd från Polisen.

Ansök om tillstånd för offentlig tillställning hos Polisen Länk till annan webbplats.

Innan vi kan påbörja handläggningen av din ansökan måste avgiften till kommunen vara betald. Du betalar till kommunens bankgiro 745-3061. Skicka in ditt kvitto till oss med din ansökan. Märk din betalning med "2510000 Serveringstillstånd".

Serveringstillstånd och avgifter

Tillstånd

Avgift

Tillfälligt tillstånd för allmänheten

8 304 kronor plus 692 kronor/dag

Tillfälligt tillstånd för slutet sällskap

2 768 kronor plus 692 kronor/dag

Utökat/ändrat tillstånd

8 304 kronor

Tillfälligt utökat/ändrat tillstånd

4 152 kronor

Stadigvarande tillstånd

20 760 kronor

Ändring av ägarförhållanden/PBI

16 608 kronor


Stadigvarande serveringstillstånd

Lämna in din ansökan minst två månader innan verksamheten ska påbörjas, handläggningstiden är cirka två månader från den dagen ansökan är komplett.

Tillfälliga serveringstillstånd

Om din ansökan gäller ett serveringstillstånd för allmänhet bör du lämna in den till kommunen senast en månad före serveringstillfället. Gäller ansökan för slutet sällskap bör du lämna in ansökan senast två veckor före serveringstillfället. Ansöker du om ett tillfälligt utvidgat tillstånd bör du lämna in din ansökan senast tre veckor i förväg. Dessa handläggningstider gäller om ansökan är komplett.

Observera att dessa handläggningstider gäller vid en komplett ansökan.

Du får ett beslut inom en till åtta veckor. I handläggningen ingår ett antal steg. Vi granskar ärendet och hör av oss till dig om vi behöver begära in kompletteringar till ärendet.

Du får ett beslut relativt omgående om din ansökan gäller tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap. Om det gäller ett serveringstillstånd för allmänheten får du ett beslut inom fyra till åtta veckor.

Om du redan har ett stadigvarande serveringstillstånd och någon i din personal slutar eller någon ny börjar, ska du anmäla detta till kommunen. Du får en ny uppdaterad lista med dina serveringsansvariga skickad till din verksamhet via vanlig post.

Det finns undantag då serveringstillstånd inte krävs. För att undantas från kravet på serveringstillstånd måste följande villkor uppfyllas samtidigt:

  • Avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer (slutet sällskap).
  • Sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna.
  • Äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.
Senast uppdaterad: 17 maj 2024