Lotteritillstånd

Om du driver en ideell förening kan du ansöka om tillstånd för att sälja lotter i Upplands Väsby kommun. Du får ett beslut inom åtta arbetsdagar.

Kommunala lotterier

Från och med den 1 januari 2019 ansvarar kommunerna endast för så kallade registreringslotterier. All annan tillståndsgivning ansvarar Spelinspektionen för.

Vem kan ha ett registreringslotteri?

Tillstånd ges till ideella föreningar som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet. Föreningen ska vara öppen för alla och ha behov av inkomster från lotterier.

Registrering

En förening kan registreras av kommunen för en viss tid, högst fem år. Den registrerade föreningen får då arrangera flera lotterier med en total omsättning för högst 33 och 1/3 prisbasbelopp under en femårsperiod.

Aktuellt prisbasbelopp på SCB:s webbplats Länk till annan webbplats.

En avgift för handläggning av din registrering tas ut enligt taxa.

Spel

Ansökan om registreringslotteri, Spellag 6 kap. 9 §

Ansökningsavgift

Registreringslotterier (1 år)

2 768 kronor

Registreringslotterier (2 år)

4 152 kronor

Registreringslotterier (3 år)

5 536 kronor

Registreringslotterier (4 år)

6 920 kronor

Registreringslotterier (5 år)

8 304 kronor

 

Senast uppdaterad: 3 juli 2024