Tobak, folköl, e-cigaretter och tobaksfria nikotinprodukter

För att få sälja tobak i din verksamhet ska du lämna in en ansökan till kommunen. Vid försäljning av folköl, e-cigaretter och tobaksfria nikotinprodukter ska du göra en anmälan till kommunen. Försäljningsställen som tänker sälja e-vätskor som innehåller högre halt nikotin än 20mg/ml behöver ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen.

Åldersgräns vid köp av tobak, folköl, e-cigaretter och tobaksfria nikotinprodukter 

En åldersgräns på 18 år gäller för köp av tobak, folköl, e-cigaretter och tobaksfria nikotinprodukter. Du som säljer tobak, folköl, e-cigaretter och tobaksfria nikotinprodukter är skyldig att försäkra dig om att kunden är över 18 år. Vid varje kassa och varuautomat ska det finnas information om åldersgräns.

Försäljarens ansvar

Du som ansvarar för försäljningen har även ett ansvar att se till att personalen vet vilka regler som gäller. Du har även ansvar för att det finns rutiner för personalens arbete, ett så kallat egenkontrollprogram. Du ska även ha kunskap om att den tobak du säljer har rätt märkning och att den kan spåras.

Tillsyn

Kommunen har ansvar för tillsynen och kan ge föreläggande och förbud om det krävs för att tobakslagen ska följas. Vid en tillsyn kontrolleras till exempel att det finns synlig information om åldersgränsen.

Rökfria platser utomhus

Enligt lag är det förbjudet att röka utanför entréer till rökfria lokaler. Du ansvarar för att det inte röks tobak, e-cigaretter eller liknande produkter utanför din butik.

Den årliga tillsynsavgiften är:

Årliga tillsynsavgifterTobak (partihandel)

6 645 kr

Tobak (detaljhandel)

5 316 kr

Folköl

3 987 kr

e-cigaretter och påfyllningsbehållare

3 987 kr

Receptfria läkemedel

3 987 kr

Tobaksfria nikotinprodukter

3 987 kr


Om en verksamhet omfattar flera produkter (tobak partihandel, tobak detaljhandel, folköl, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, tobaksfria nikotinprodukter och receptfria läkemedel) ska full avgift betalas för det produktslag som medför den högsta avgiften med tillägg av 25 procent av summan av de belopp som anges för de övriga verksamheterna.

Ansök om tillstånd för att sälja tobak

  • Den som vill sälja tobak måste ansöka om tillstånd hos bygg- och miljönämnden.
  • Ansökningsblanketter finns på kommunens hemsida. När du ansöker ska du även lämna in ett egenkontrollprogram och själv skicka in begäran om uppgifter till Skatteverket.
  • Avgiften för tillstånd ska betalas i samband med att ansökningshandlingarna skickas in.
  • Kravet på tillstånd gäller endast tobak.
    För att sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare ska en anmälan göras till kommunen och en ansökan skickas till Länsstyrelsen.

Så hanteras din ansökan

Bygg- och miljönämnden kommer att granska om den som söker tillstånd är lämplig att sälja tobak.
Ansökan granskas med avseende på ekonomisk skötsamhet och eventuell tidigare brottslighet. Bygg- och miljönämnden hämtar därför information från andra myndigheter, exempelvis Polisen.

Ansökningsavgift för försäljning av tobak är:

Ansökningsavgift för försäljning av tobak är:Ansökan tillstånd försäljning av tobak, detaljhandel

15 948 kr

Ansökan tillstånd försäljning av tobak, partihandel

19 935 kr


Du betalar till kommunen bankgiro 745-3061. Märk din betalning med 2510000 Tobakstillstånd/*bolagsnamn*. Innan handläggningen påbörjas måste avgiften till kommunen vara betald. Kvitto på inbetalningen bifogas med ansökan.

Anmälningsavgift för försäljning av folköl och e-cigaretter:

Anmälningsavgift för försäljning av folköl och e-cigaretter:Anmälan folkölsförsäljning

2 658 kr

Anmälan försäljning e-cigaretter och påfyllningsbehållare

2 658 kr

Anmälan tobaksfria nikotinprodukter

2 658 kr


Du betalar till kommunen bankgiro 745-3061. Märk din betalning med 2510000 Folköl och/eller e-cigg/*bolagsnamn*. Kvitto på inbetalningen bifogas med anmälan.

Senast uppdaterad: 30 oktober 2023