Djurhållning och lantbruk

Om du vill ha jordbruksdjur, orm eller pälsdjursuppfödning inom områden som har en detaljplan, måste du ha tillstånd. Du kan även behöva ha tillstånd enligt djurskyddslagen.

Ett tillstånd för djur inom detaljplan söks hos kommunen. I planarkivet kan du se vilka områden som är detaljplanelagda. Observera att du också kan behöva tillstånd enligt djurskyddslagen, detta ansöker du om hos länsstyrelsen.

Djur som räknas som jordbruksdjur

  • ko
  • häst
  • får
  • get
  • gris
  • höns
  • kalkon

Pälsdjursuppfödning

Till pälsdjursuppfödning räknas mink, räv och liknande.

Senast uppdaterad: 13 september 2019