Är du orolig för ditt barn?

Det finns stöd att få via SS(P)F som är ett samarbete mellan skola, socialtjänst, fritidsgårdar och vid behov polis.

Syftet med SS(P)F är att förhindra utveckling av socialt utanförskap. Tillsammans med dig som vårdnadshavare fokuserar vi på barnets styrkor och lägger upp en plan för hur ditt barn ska utvecklas positivt. SS(P)F riktar sig till dig som har barn i årskurs 5-9 och bor i Upplands Väsby.

Hela arbetet bygger på att du som vårdnadshavare samtycker till att sekretessen bryts mellan skola, socialtjänst, fritidsgårdar samt polisen (vid behov).

När kan det bli aktuellt med SS(P)F?

 • Barnet/ungdomen utsätter sig för risker och rör sig i olämpliga miljöer
 • Skolfrånvaro
 • Normbrytande beteende
 • Oro för umgänget
 • Vänner som använder droger
 • Barnet eller ungdomen har tagit droger själv

Hur går det till?

Du som vårdnadshavare kan direkt kontakta koordinatorn för att starta upp ett arbete. Alla aktörer kan kontakta er som vårdnadshavare och initiera arbetet. När du som vårdnadshavare lämnat samtycke att starta igång arbetet så kontaktar koordinatorn er för att få en bild över situationen samt planera vilka som ska bjudas in till ett första möte. Under ett första möte utgår vi från följande tre frågor:

 • Var är vi oroade över?
 • Vad fungerar bra?
 • Vad är nästa steg?

Stödet som sätts in är anpassat utifrån er situation och era behov. Arbete pågår sedan så länge som behovet av stöd finns.

Vad kan ni få hjälp med?

Följande är exempel på olika insatser som SS(P)F kan hjälpa er med:

 • Stöd till föräldrar eller vårdnadshavare. Det kan till exempel handla om att vi ger råd och stöttning kring bland annat tider, regler och gränsdragning.
 • Stödsamtal för barnet/ungdomen.
 • Hjälp att hitta en fritidsaktivitet. Ditt barn eller din ungdom kan få mycket glädje i en regelbunden fritidsaktivitet.
 • Hjälp att sluta med droger.

Kontakt

Vill du som vårdnadshavare veta mer, eller vill du starta en SS(P)F för ditt barn? Kontakta då koordinatorn Maria Bergens.

Maria Bergens, SS(P)F koordinator
Telefonnummer: 08-590 977 73
E-postadress: maria.bergens@upplandsvasby.se

Senast uppdaterad: 9 april 2024