Individuellt föräldraskapsstöd

Kuratorer och familjeterapeuter hjälper gärna till när du känner att du behöver stöd eller rådgivning.

Familj- och skolservice erbjuder:

 • föräldrarådgivning till föräldrar i kommunen med barn i åldern 0–18 år
 • stöd till kommunens förskolor och grundskolor i arbetet med barn och elever och hjälp till samarbete förskola eller skola och familj

Familj- och skolservice kan hjälpa till med:

 • föräldrarådgivning angående små och stora funderingar kring barn och ungdomar
 • vägledning till föräldrar som vill ha ett bättre samarbete med sina barns förskola eller skola
 • att handleda och utbilda förskolans och skolans personal i hur man möter barn och elever och deras föräldrar
 • att vara bollplank till skolornas elevstödjande personal när deras egna resurser inte räcker till eller man kört fast

Verksamheten finns på Himmelsgränd 12, 1 tr (porttelefon).

Kontakta familj- och skolservice

På familj- och skolservice arbetar familjeterapeuter som du kan kontakta.

Familjecentralen består av:

 • öppen förskola
 • kurator
 • mödrahälsovård
 • barnhälsovård.

Kurator

Familjecentralens kurator är utbildad kurator/föräldrarådgivare och arbetar med individuella stödsamtal till föräldrar som har barn noll till sex år samt med föräldagrupper.


Till kuratorn kan du vända dig om du behöver:

 • Hjälp och stöd när du har frågor och funderingar kring ditt föräldraskap eller relationen till ditt barn.
 • Vi kan vägleda dig till rätt stöd och hjälp om vi inte passar för just dina behov.
 • prata om vad händer i relationen när vi blir föräldrar?
 • Hur vägleder du ditt barn?
 • Hur stress påverkar din familj.

Kontakta kurator på familjecentralen

Du kan kontakta familjecentralens kuratorer Lena Hammar och Malin Bernström via e-post eller telefon.

Lena Hammar

Malin Bernström

Öppna förskolan

Öppna förskolan är en del av familjecentalen och har sina lokaler på Dragonvägen 92 i Upplands Väsby.


Öppen förskola vänder sig till dig med barn i åldern noll till fem år som inte har barnomsorg. Verksamheten är gratis och du behöver inte anmäla dig.

På öppna förskolan är både du och ditt barn delaktiga i verksamheten. Du och ditt barn får leka, sjunga, och träffa andra barn och vuxna.


Öppna förskolans sida kan du läsa mer om öppettider och aktuella aktiviteter.

Senast uppdaterad: 25 april 2024