Grannars möjlighet att påverka

Hus som byggs eller tillbyggnader som görs innebär oftast en påverkan på omgivningen. Om du ska bygga nytt har dina grannar rätt att ge synpunkter på det som ska byggas.

Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska bygg- och miljönämnden ta hänsyn till både den enskildes och det allmännas intresse. Därför ska dina grannar i vissa fall få lämna sina synpunkter på det som ska byggas. Att grannarna inte har några invändningar mot en åtgärd räcker inte alltid för att du ska få bygglov. Åtgärden får inte heller medföra betydande olägenhet för omgivningen.

Grannar ska höras om åtgärden:

  • innebär en avvikelse från en detaljplan.
  • innebär en avvikelse från områdesbestämmelser.
  • ska utföras i ett område som omfattas av områdesbestämmelser och åtgärden inte är reglerad i dem.
  • ska utföras i ett område som inte omfattas av en detaljplan eller områdesbestämmelser och åtgärden inte innebär att byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial och inte heller att byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt
  • ska utföras i ett område som inte omfattas av en detaljplan eller områdesbestämmelser och åtgärden inte innebär att ett en- eller tvåbostadshus kompletteras med en komplementbyggnad eller en liten tillbyggnad.
Senast uppdaterad: 19 februari 2024