Hygienlokaler

Hälsoskydd är det arbete som utförs för att undvika att människor får besvär eller blir sjuka i sin närmiljö. Det är bygg- och miljönämnden som ansvarar för tillsynen av hälsoskyddet hos olika verksamheter, exemplevis skolor, vårdboenden, bassängbad och skönhetsvård med stickande och skärande verktyg. Den som ansvarar för en verksamhet kallas verksamhetsutövare. Tillsynen innebär att kommunen kontrollerar att miljöbalken följs och att verksamheten inte innebär en olägenhet för människors hälsa och miljö.

Ändring av anmälningsplikten

Den 1 juli sker en ändring av anmälningsplikten för yrkesmässig hygienisk behandling. Det innebär att från och med den 1 juli 2021 omfattar anmälningsplikten även stickande skärande verksamhet, där det finns risk för annan smitta än bara blodsmitta. Verksamheter med risk för blodsmitta omfattas redan i dag.

Det innebär att du blir anmälningspliktig oavsett om du avser starta en sådan verksamhet eller om du sedan tidigare bedriver en sådan verksamhet. Om du redan har en verksamhet som kan tänkas omfattas av denna förändring behöver du anmäla din verksamhet till oss senast den 1 september 2021.

Den 1 juli 2021 börjar lagen (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar att gälla. Från och med då kommer tillsynsansvaret för estetiska injektionsbehandlingar som exempelvis fillers, gå över till Inspektionen för vård- och omsorg (IVO). Verksamheter som redan utför injektionsbehandlingar behöver anmäla sin verksamhet till IVO. Läs mer på deras hemsida Länk till annan webbplats. gällande anmälan med mera.

För vissa verksamheter krävs det en anmälan till bygg- och miljökontoret innan start. Här är ett urval av anmälningspliktiga verksamheter:
  • Yrkesmässig verksamhet för hygienisk behandling som använder sig av stickande och skärande verktyg. Exempelvis tatuering, piercing, fotvård och skönhetsingrepp.
  • Bassängbad som är öppet för allmänheten eller som används av många människor.
  • Lokal för undervisning av barn, samt förskola.
  • Solarium som är öppet för allmänheten.

Undvik att få miljösanktionsavgift

Om du startar din verksamhet utan att göra en anmälan kan du få betala en miljösanktionsavgift på 3000 kronor.

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd på riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Så arbetar vi

Efter att du skickat in din anmälan kommer den att registreras. Den delas sedan ut till en handläggare.  Handläggaren går igenom din anmälan och hör av sig till dig om det behövs mer information. När din anmälan är komplett kan ett beslut fattas. Tänk på att handläggningstiden är sex veckor efter att anmälan är komplett med alla efterfrågade handlingar. Om din verksamhet ändras genom tex en om- eller tillbyggnad, ägarbyte eller flytt ska du göra en ny anmälan.

Taxor och avgifter

Bygg- och miljökontoret tar ut en avgift enligt giltig taxa för prövning av anmälningar. Taxan är fastställd och antagen av kommunfullmäktige.

Information om avgifter och taxor.

Senast uppdaterad: 31 mars 2023