Hygienlokaler

Hälsoskydd är det arbete som utförs för att undvika att människor får besvär eller blir sjuka i sin närmiljö. Det är bygg- och miljönämnden som ansvarar för tillsynen av hälsoskyddet hos olika verksamheter.

Den som ansvarar för en verksamhet kallas verksamhetsutövare. Tillsynen innebär att kommunen kontrollerar att miljöbalken följs och att verksamheten inte innebär en olägenhet för människors hälsa och miljö.

Bygg- och miljönämnden ansvarar exempelvis för skolor, vårdboenden, bassängbad och skönhetsvård med stickande och skärande verktyg.

Anmälan till bygg- och miljökontoret

För vissa verksamheter krävs det en anmälan till bygg- och miljökontoret innan start. Här är ett urval av anmälningspliktiga verksamheter:

  • Yrkesmässig verksamhet för hygienisk behandling som använder sig av stickande och skärande verktyg. Exempelvis tatuering, piercing, fotvård/nagelvård samt andra skönhetsingrepp som kan penetrera huden.
  • Bassängbad som är öppet för allmänheten eller som används av många människor.
  • Lokal för undervisning av barn, samt förskola.
  • Solarium som är tillgängligt för allmänheten.

Undvik att få miljösanktionsavgift

Om du startar din verksamhet utan att göra en anmälan kan du få betala en miljösanktionsavgift på 3000 kronor.

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd på riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Efter anmälan

1. Efter att du skickat in din anmälan kommer den att registreras.
2. Den delas sedan ut till en handläggare. Handläggaren går igenom din anmälan och hör av sig till dig om det behövs mer information.
3. När din anmälan är komplett kan ett beslut fattas.

Tänk på att handläggningstiden är sex veckor efter att anmälan är komplett med alla efterfrågade handlingar. Om din verksamhet ändras genom till exempel en om- eller tillbyggnad, ägarbyte eller flytt ska du göra en ny anmälan.

Taxor och avgifter

Bygg- och miljökontoret tar ut en avgift enligt giltig taxa för prövning av anmälningar. Taxan är fastställd och antagen av kommunfullmäktige.

Information om avgifter och taxor

Senast uppdaterad: 28 maj 2024