Stöd till föräldrar

Här hittar du information till dig som förälder. I Väsby ska du snabbt kunna få råd och stöd när du känner att du behöver.

Kuratorer och familjeterapeuter hjälper gärna till när du känner att du behöver stöd eller rådgivning.

Dela dina erfarenheter med andra föräldrar i höstens föräldragrupper.

Här hittar du kontaktuppgifter och länkar till olika aktörer i samhället som erbjuder stöd till dig som är vårdnadshavare.

Du som har separerat kan delta i en digital samarbetsgrupp. Det finns också möjlighet att använda ett digitalt verktyg.

Du som förälder är den viktigaste personen i ditt barns liv. En trygg relation mellan er är viktigt för ditt barn att bli en trygg person.

Det finns stöd att få via SS(P)F som är ett samarbete mellan skola, socialtjänst, fritidsgårdar och vid behov polis.