Du som är utsatt för våld

Blir du utsatt för hot, kränkningar, begränsningar eller fysiskt våld av din partner eller före detta partner, av släktningar eller någon annan närstående? Då kan du vända dig till socialtjänsten för att få stöd och hjälp.

Våld kan yttra sig på flera olika vis; psykiskt, fysiskt, sexuellt, materiellt och ekonomiskt. Vi som jobbar med personer som har blivit utsatta för våld vet att vem som helst kan drabbas. Vi erbjuder information och stöd och är måna om att du alltid ska bli bemött med respekt och empati.

All personal inom offentlig verksamhet har tystnadsplikt.

Nära relationer

Med nära relationer menas en eller flera personer som den våldsutsatta har en nära och förtroendefull relation till. Det kan till exempel vara någon som du är eller har varit gift med, en sambo eller särbo. Det kan också vara att man utsätts för våld av föräldrar, syskon eller andra släktingar. En nära relation kan även innebära personer som du är beroende av på grund av att de ger dig vård eller omsorg.

Hedersrelaterat våld

Hedersvåld och förtryck handlar om att det finns krav på att alla i familjen måste följa vissa regler för att inte förstöra familjens rykte och anseende, dess heder. Alla oavsett kön eller sexuell läggning kan utsättas för hedersrelaterat förtryck och våld. Lever du i en situation där du inte får bestämma själv hur du ska gå klädd och vilka du ska träffa, eller där du utsätts för våld för att lära dig lyda? Känner du dig övervakad, kontrollerad och hotad av föräldrar och släktingar? Tvingas dölja din sexuella läggning? Då kan du vara utsatt för något som heter hedersrelaterat förtryck och våld eller hedersbrott.

Vilken hjälp kan du få av Upplands Väsby kommun?

Om du blir utsatt för våld av en närstående kan du vända dig till relationsvåldsteamet i kommunen. Relationsvåldsteamet arbetar med personer över 18 år som utsätts för våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. Hos relationsvåldsteamet kan du få stöd och råd i din situation samt skydd i form av skyddat boende efter en hot - och riskbedömning av din situation.

Du behöver inte ha upprättat någon polisanmälan för att få stöd och hjälp. Du kan ringa till relationsvåldsteamets jourtelefon anonymt för att få vägledning i hur du kan bli hjälpt och all kontakt är frivillig.

Öppettider

Relationsvåldsteamets telefonnummer är 08- 590 970 70 och är bemannad

  • Måndag–tisdag: 09.00–12.00 (lunchstängt 12.00-13.00)
  • Onsdag: 13.00–16.00 (lunchstängt 12.00-13.00)
  • Torsdag-fredag: 09.00–12.00 (lunchstängt 12.00-13.00)

Relationsvåldsteamets mejladress är mottagningen.bou.rvt@upplandsvasby.se

Du kan också få kontakt med socialsekreterare via kommunens kontaktcenter Väsby Direkt: 08-590 970 00.

Vid akut behov av stöd kvällar och helger kan du vända dig till socialjouren.

Information om socialjour 

Du kan också vända dig till andra organisationer för stöd och hjälp. Här finns ett urval av organisationer som kan ge stöd till dig som är utsatt för våld.

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa. Ditt samtal syns inte på telefonräkningen.

Kontakt

Det är gratis och öppet dygnet runt

Kvinnofridslinjens webbplats Länk till annan webbplats.

Känner du dig kontrollerad av din familj och släkt? Måste du ha koll på dina syskon? Är du orolig över din framtid och utsätts för press? Du som är 13-26 år gammal och bor i Stockholms län kan vända dig till Origo. Origo är en stödverksamhet som erbjuder stöd och vägledning för dig som lever med hedersnormer. Origo tar emot unga oavsett kön, sexuell läggning, religion eller etnicitet.

Origo är gratis att ringa till, du behöver inte berätta vem du är och samtalet syns inte på telefonräkningen.

Läs mer om Origos verksamhet på deras webbplats. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Du kan ringa varje dag mellan 09.00-16-00 till Origo.

Har du erfarenhet av sex mot ersättning? Har andra sålt dig? Eller har du sex på ett sätt som inte får dig att må bra?

Även du som har erfarenhet från till exempel stripp- eller porrbranschen är välkommen att vända dig till oss. Mikamottagningen erbjuder dig stöd.

Hos Mika mottagningen kan du på ett och samma ställe få samtalskontakt och medicinsk rådgivning. Kontakten med oss är kostnadsfri, vi har tystnadsplikt och du kan välja att vara anonym. Även du som anhörig, partner eller vän som känner oro för någon kan vända dig till oss.

Mottagningen är öppen för dig som är 18 år eller äldre och är bosatt i Upplands Väsby. Alla oavsett kön, könsidentitet eller sexuell läggning är välkomna.

Du hitter mer information om Mika mottagningen på Stockhom stads hemsida Länk till annan webbplats.

Kontakt

Kontakta Mika mottagningen på telefonnummer 08-508 25 501

Mivida är en ideell förening som arbetar mot våld för jämlikhet. Mivida erbjuder gratis råd och stöd till våldsutsatta. Mivida har även skyddat boende där placering kan ske efter beslut av socialtjänst.

Mividas webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Telefontid måndag–torsdag 09.00–17.00

Ungarelationer.se ger stöd och information till dig under 20 år som blir utsatt i din relation, är kompis till någon som blir det, eller är den som utsätter.

Läs mer och chatta på unga relationers webbplats Länk till annan webbplats.

Terrafem är en ideell organisation som arbetar för kvinnors och flickors rätt att leva utan mäns våld och dominans. Hos Terrafem finns erfarenhet om hur situationen kan vara för kvinnor med utländsk härkomst och vi erbjuder stöd på upp till 60 språk. Terrafem bedriver även en juristjour där du kan få råd och vägledning i juridiska frågor.

Läs mer på Terrafems webbplats. Länk till annan webbplats.

För dig som vill sluta med ett våldsamt beteende

Funderar du på om ditt beteende är okej? Välj att sluta är en telefonlinje för dig som vill få hjälp att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende. På telefonlinjen svarar rådgivare som har stor erfarenhet av dessa frågor, du kan ringa in helt anonymt och samtalet syns inte på telefonräkningen. Du kan få stöd och råd men även hjälp till vidare behandling om du vill och behöver

Information till dig som vill sluta med ett våldsamt beteende

KAST -köp av sexuella tjänster

Vill du diskutera, minska, eller sluta med ditt sexköpande eller sexberoende? Genom vår behandlingsenhet KAST (köpare av sexuella tjänster) kan du få hjälp.

Du kan vända dig till oss om du

  • köper sexuella tjänster
  • porrsurfar
  • har funderingar kring sexköp
  • upplever att du har ett sexmissbruk.

Du kan få samtalsbehandling och rådgivning via telefon, e-post eller besök hos oss. Vi erbjuder individuell kontakt eller tillsammans som par eller familj. Du som anhörig är också välkommen att höra av dig för råd och stöd, oavsett om din partner har kontakt med oss eller inte.

Du kan vara helt anonym och alla besök är kostnadsfria.

Information till dig som vill veta mer om KAST Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 19 april 2024