Sanering av PCB

PCB är ett miljö- och hälsofarligt ämne som bland annat påverkar fortplantning och immunförsvar. PCB kommer främst från vår föda. Användningen är förbjuden sedan 1973, men finns fortfarande i vår miljö på grund av lång nedbrytningstid. Du som fastighetsägare måste enligt PCB-förordningen sanera PCB om din byggnad har halter över 500 mg/kg.

PCB kan finnas i fogmassor, isolerrutor, kondensatorer eller golvmassa på byggnader och anläggningar som byggdes eller renoverades år 1956-1973. Det är fastighetsägarens ansvar att inventera och sanera dessa byggnader och anläggningar. En redovisning av inventering och planerade åtgärder skickas till miljökontoret.

PCB är en kemisk förkortning för Polyklorerade bifenyler. De är en grupp ämnen som skadar både människor och djur. Djur som äter andra djur får en högre koncentration av ämnet än vad det första djuret hade. 

Har använts sedan 1920-talet

PCB har använts inom industrin sedan 1920-talet, då det har egenskaper som låg brännbarhet och låg ledningsförmåga.

Ämnet har förekommit som:

  • Mjukgörare i plaster.
  • I isolervätskor i tranformatorer och kondensatorer.
  • Tillsatsmedel i smörjoljor, färger, hydrauloljor, fogmassor, självkopierande papper och i viss typ av plastbaserade golv och acrydurgolv.

PCB har lång nedbrytningstid och är mycket miljöskadligt.

Förbjöds 1973

All nyanvändning av PCB förbjöds 1973 och regeringen har beslutat att byggnader som innehåller PCB-produkter ska saneras.

Sanering av PCB

Äger du flerbostadshus, industribyggnad eller annan anläggning som är byggd, ombyggd eller renoverad mellan 1956 och 1973? Då ska du inventera och undersöka om det finns PCB-produkter i byggnaden.

När måste jag sanera?

Du som hittar PCB över 500 mg/kg i fog- och/eller golvmassor i din byggnad måste sanera. Finns PCB-produkter med halter mellan 50 och 500 mg/kg i byggnaden ska du ha en åtgärdsplan för hur de ska hanteras när de blir avfall. Avfall som innehåller PCB räknas som farligt avfall. Tillsynsmyndigheten ska underättas innan du påbörjar saneringen. Sanering av PCB är anmälningspliktig, för att förhindra spridning av föroreningar.

Anmäl sanering senast tre veckor innan du börjar

Anmälan om sanering ska skickas till miljökontoret senast tre veckor innan saneringen påbörjas. Anlita en seriös entreprenör när du sanerar. Dokumentera vad som har tagits bort och i vilka mängder. 

Vilka har saneringskrav?

Saneringskrav gäller för fastighetsägare, till exempel hyres- och bostadsrättsföreningar, offentliga lokaler och samlingslokaler, kontorslokaler och industrilokaler. Ansvaret för inventering och sanering ligger på fastighetsägaren. Saneringskravet omfattar inte en- och tvåbostadshus och dess tillhörande byggnader, vilka ägs av privatpersoner.

Information om att sanera PCB hos Miljökonsultgruppen i Stockholmlänk till annan webbplats

Senast uppdaterad: 25 januari 2021