Skydd mot olyckor

Alla kommuner ska enligt lag ha ett handlingsprogram som beskriver kommunens arbete vid olyckor. I den ska alla förebyggande åtgärder och kommunens förmåga att utföra räddningsinsatser finnas med.

Lagen kräver ett handlingsprogram

Att det ska finnas ett handlingsprogram är bestämt enlig lagen om skydd mot olyckor. För Väsby gäller det program som tagits fram av Brandkåren Attundas förbundsdirektion. Detta gäller för alla kommuner som är med i Brandkåren Attundas förbund.

Handlingsprogram Brandkåren Attunda för perioden 2020-2023länk till annan webbplats

Information om förbundsdirektionen på Brandkåren Attundas webbplatslänk till annan webbplats

Kommunen arbetar aktivt för att nå upp till målen

För att uppnå mål och inriktning i programmet sker arbetet både i förbundet och ute i kommunerna. Varje medlemskommun har tjänstepersoner som aktivt arbetar med dessa frågor.

Kommuner som är med i Brandkåren Attundas förbund

Brandkåren Attunda är ett kommunalförbund med sex medlemskommuner. Dessa är:

  • Järfälla
  • Knivsta
  • Sigtuna
  • Sollentuna
  • Upplands-Bro
  • Upplands Väsby.
Senast uppdaterad: 21 april 2021