Ändring av detaljplan för Norra Ekebo

Syftet med ändringen är att anpassa detaljplan för Norra Ekebo utifrån Länsstyrelsens skyfallskartering för att möjliggöra ett genomförande.

Ändring av detaljplan för Norra Ekebo
1 Uppdrag
2 Samråd
3 Granskning
4 Antagande
5 Laga kraft

I december 2021 fick kontoret för samhällsbyggnad ett uppdrag att ta fram ett förslag till ändring av detaljplan för Norra Ekebo.

Samrådet pågick mellan 15 november 2023 – 27 december 2023.

Detaljplanen var ute på granskning under perioden 8 maj 2024 – 23 maj 2024.

Syfte

Ändringsplanen syftar till att justera markanvändningen och anlägga en skyfallspark för att möjliggöra genomförandet av detaljplan för Norra Ekebo såväl som Fyrklövern norr om Mälarvägen.

Ändring av detaljplan för Norra Ekebo på Väsbykartan Länk till annan webbplats.

Tidplan

Kontoret för samhällsbyggnad fick den 27 december 2021 ett uppdrag att ta fram ett förslag till ändring av detaljplan för Norra Ekebo. Planutskottet beslutade den 25 oktober 2023 att sända planförslaget på samråd. Detaljplanen var ute på samråd mellan den 15 november 2023 – 27 december 2023.

Detaljplanen var ute på granskning under perioden 8 maj 2024 – 23 maj 2024. Nu förbereds planen inför antagande.

Kontakt

För mer information om detaljplanen är du välkommen att kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Kontakta Väsby Direkt

Senast uppdaterad: 4 juni 2024