Runby torg

Detaljplanearbetet är vilande. Under hösten 2015 togs en förstudie fram som tittade på befintliga förutsättningarna vad gäller fastigheten Övra Runby 4:2, Runby torg. Förstudien godkändes av miljö- och planutskottet den 16 mars 2016 tillsammans med beslut om att påbörja planarbete.

Syfte

Syftet med detaljplanen är möjliggöra tillskott av bostäder inom fastigheten Övra runby 4:2.

Runby torg på Väsbykartan Länk till annan webbplats.

Kontakt

För mer information om detaljplanen är du välkommen att kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Senast uppdaterad: 4 juni 2024