Norra Frestaby

Mellan Ekebyvägen och Vallentunavägen pågår ett planarbete för nya bostäder på fastigheterna Ekeby 35:1 och Ekeby 35:2.

Norra Frestaby
1 Uppdrag
2 Samråd
3 Granskning
4 Antagande
5 Laga kraft

Samråd pågick mellan den 27 mars 2023 – 30 april 2023.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att studera om det är möjligt att utveckla området med fler bostäder. Planförslaget ska också bidra till ökad trygghet inom området.

Inriktningen är att skapa en variation av stadsradhus, flerbostadshus och radhus på platsen. De ska komplettera befintlig bebyggelsen i omgivningen.

Norra Frestaby på Väsbykartan Länk till annan webbplats.

Tidplan

Kontoret för samhällsbyggnad fick den 11 mars 2020 ett uppdrag att ta fram ett detaljplaneförslag för bostäder.

Planutskottet beslutade den 8 mars 2023 att sända planförslaget på samråd. Detaljplanen var ute på samråd mellan den 27 mars 2023 – 30 april 2023.

Kontakt

För mer information om detaljplanen är du välkommen att kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt, telefon 08-590 070 00 eller e-post vasbydirekt@upplandsvasby.se.

Senast uppdaterad: 4 juni 2024