Vilunda 28:12

Inom området Sigma (Vilunda 28:12 med flera) pågår planarbete för ett bostadshus med en förskola i bottenvåningen.

Vilunda 28:12
1 Uppdrag
2 Samråd
3 Granskning
4 Antagande
5 Laga kraft

I juni 2021 fick kontoret för samhällsbyggnad planuppdrag för fastigheten Vilunda 28:12 inom Sigma.

Samråd pågick under perioden 22 december 2022 – 31 januari 2023.

Granskningstiden är 19 augusti 2024 – 9 september 2024.

Kartvy över planområdet

Du kan se planområdet på Väsbykartan. Planområdet är markerat med färg och namn på kartan.

Vilunda 28:12 på Väsbykartan Länk till annan webbplats.

Syfte

Planen ska göra det möjligt att bygga fler bostäder inom Sigmaområdet. Förskolan Hopprepet skall kunna ersättas med en ny förskola som uppfyller dagens krav på både inomhus- och utomhusmiljö. Förskolan Hopprepets verksamhet kommer att flyttas till Hasselnöten år 2027.

Tidplan

Kontoret för samhällsbyggnad fick i juni 2021 i uppdrag från kommunstyrelsen att ta fram förslag till detaljplan för fastigheten Vilunda 28:12 inom Sigma.

Planutskottet beslutade den 14 december 2022 att sända planförslaget på samråd.

Detaljplanen var ute på samråd mellan den 22 december 2022 till 31 januari 2023.

Planutskottet beslutade den 12 juni 2024 att sända planförslaget på granskning. Granskningen startar den 19 augusti 2024.

Illustrationsbild över Vilunda 28:12

Kontakt

För mer information är du välkommen att kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt, telefon 08-590 070 00 eller e-post vasbydirekt@upplandsvasby.se.

Senast uppdaterad: 5 juli 2024