Vällsta verksamhetsområde

Inom fastigheterna Edby 1:1, Vällsta 1:2 och Vällsta 1:3 pågår ett detaljplanearbete där kommunen undersöker möjligheten för etablering av verksamheter i området.

Syftet med att ta fram en ny detaljplan är att pröva förutsättningarna för att på lång sikt tillåta verksamheter att etablera sig inom området.

Vällsta verksamhetsområde på Väsbykartan Länk till annan webbplats.

Tidplan

Miljö- och planutskottet gav den 17 november 2021 kontoret för samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram en detaljplan för Vällsta verksamhetsområde. Arbetet är i ett tidigt skede. Just nu pågår utredningsarbete inför kommande samråd. Under samrådet blir det möjligt att lämna synpunkter på förslaget.

Preliminär tidsplan:

  • Samråd kvartal 2: 2024
  • Granskning: 2025
  • Antagande: 2025

Planhandlingar

Planuppdrag för Vällsta verksamhetsområde Pdf, 648 kB.

Kontakt

För mer information om detaljplanen är du välkommen att kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt, telefon 08-590 070 00 eller e-post vasbydirekt@upplandsvasby.se.

Senast uppdaterad: 4 juni 2024