Ändring av detaljplan för Norra Ekebo

Syftet med ändringen är att anpassa detaljplan för Norra Ekebo utifrån Länsstyrelsens skyfallskartering för att möjliggöra ett genomförande.

Ändring av detaljplan för Norra Ekebo
1 Uppdrag
2 Samråd
3 Granskning
4 Antagande
5 Laga kraft

I december 2021 fick kontoret för samhällsbyggnad ett uppdrag att ta fram ett förslag till ändring av detaljplan för Norra Ekebo.

Syfte

Ändringsplanen syftar till att justera markanvändningen och anlägga en skyfallsyta för att möjliggöra genomförandet av detaljplan för Norra Ekebo såväl som Fyrklövern norr om Mälarvägen.

Tidplan

Just nu pågår framtagandet av utredningar och planhandlingar inför samråd. Enligt preliminär tidplan beräknas detaljplanen gå ut på samråd tidigast kvartal 2 2023.

Kontakt

För mer information om detaljplanen är du välkommen att kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Senast uppdaterad: 7 mars 2023