Norra Frestaby

Norr om Ekebyvägen gränsande till Vallentunavägen pågår ett planarbete för att möjliggöra nya bostäder på fastigheterna Ekeby 35:1 och Ekeby 35:2.

Kontoret för samhällsbyggnad fick den 11 mars 2020 ett uppdrag att arbeta fram ett detaljplaneförslag för bostäder. Arbetet påbörjades sommaren 2021 och nu pågår ett utrednings- och skissarbete för att fram samrådshandingar. Vid samrådet är det möjligt att lämna synpunkter på förslaget.

I anslutning till planområdet har påbörjats bygget av tre radhusbyggnader inom en annan detaljplan.

Norra Frestaby
1 Uppdrag
2 Samråd
3 Granskning
4 Antagande
5 Laga kraft

I mars 2020 fick kontoret för samhällsbyggnad planuppdrag för fastigheterna Ekeby 35:1 och Ekeby 35:2.

Kontakt

För mer information om detaljplanen är du välkommen att kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Senast uppdaterad: 12 oktober 2022