Renovering av äldre detaljplaner

Kommunens projekt att renovera äldre detaljplaner i den form projektet urprunglingen hade har avslutats. De fem detaljplaneuppdrag som kontoret börjat arbeta med har avslutats genom ett beslut i kommunstyrelsen den 1 juni 2020.

I de fem områdena:

  • del av Brunnby-Vik (delar av Huddungegränd, Girestavägen, Norrsundagränd samt Vassundagränd)
  • del av Sjukyrkoberget (Ljungvägen, Liljevägen, Huginvägen, Muninvägen)
  • del av Sjukyrkoberget (Vitmåravägen, Gulmåravägen och Stenmåravägen)
  • Grimstaby
  • Lövmovägen.

är det därmed fortsatt de ursprungliga detaljplanerna som gäller .

Kontoret för samhällsbyggnad fick dock i april 2020 ett uppdrag att ta fram en förstudie och redovisa var och hur ett enklare, mindre omfattande renoveringsprojekt kan genomföras.

Senast uppdaterad: 22 januari 2024