Borgby 1:2 och Borgby 1:5 med flera

Utefter Frestavägen ner mot Norrortsleden har kommunen antagit en detaljplan för ett nytt område för verksamheter på fastigheterna Borgby 1:2 och Borgby 1:5 med flera. Det är den tidigare halkbanan och ett skogsområde som ska omvandlas till ett lager- och småindustriområde.

Vatten och avlopp till området ska lösas med enskilda lösningar, då kommunala ledningar inte finns i närheten. Vatten- och avloppsfrågan har varit i fokus. Skyfallsutredningen samt vatten- och avloppsutredningen har kompletterats efter granskningsskedet. Frågor som rör trafik, naturvärden, arkeologi med mera har också utretts i planarbetet.

Kommunstyrelsen antog detaljplanen 4 mars 2024. Beslutet om antagande har överklagats.

Utdrag ur Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2024-03-04 om antagandet av detaljplanen Pdf, 206 kB.

Borgby 1:2 och Borgby 1:5 på Väsbykartan Länk till annan webbplats.

Borgby 1:2 och Borgby1:5
1 Uppdrag
2 Samråd
3 Granskning
4 Antagande
5 Laga kraft

I juni 2017 fick kontoret för samhällsbyggnad planuppdrag för fastigheten Borgby 1:2

Samråd pågick från den 28 oktober till och med den 13 december 2021.

Kontakt

För mer information om detaljplanen är du välkommen att kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Senast uppdaterad: 4 juni 2024